Resistencia cerámica 12v 40w

Resistencia cerámica 12v 40w